Ženská sexuální energie

Ženská sexuální energie

Proces ovariálního dýchání, jež učíme v této knize, uvolňuje energii vytvářenou vaječníky, a umožňuje, aby tato energie, která má kvalitu jang (aktivní), byla ukládána v těle ženy. Po ovulaci a před menstruací je tato energie jemnější, protože se vlastnosti kung-fu mění z jang na jin (pasivní). Během této fáze cyklu je energie na nejvyšším stadiu vývoje pro absorpci a transformaci.

Ovariální dýchání, pokud je prováděno denně, může začít absorpční proces a uchovat životní sílu, která by jinak byla ztracena při menstruaci. Toto je proces, při němž je sexuální energie transformována ve čchi. V důsledku tohoto cvičení ženy někdy zaznamenávají výrazné zkrácení délky menstruačního krvácení anebo zmírnění křečí či jiných problémů spojených s periodou. S pokračujícím cvičením může menstruace ustat, protože všechna sexuální energie byla transformována na vyšší životní sílu.

Za normálních okolností může menstruace ustat z řady příčin, jako například špatné výživy, depresí, emočního stresu, porodu či menopauzy. Protože fungující tělo získává svou energii z každého zdroje jenž má, tělo, vyžadující dodatečnou energii, vyrovnává dodávky energie do míst, kde je potřebná. Kojící matka například nebude mít menstruaci, protože krev, normálně zúčastněná na menstruačním cyklu proudí do prsou a je přeměněna v mléko. Menstruace se obnoví jen tehdy, když ustane kojení. Sportovkyním při tvrdém tréninku ustane menstruace, protože všechna energie byla využita k posílení tělesné zdatnosti. Stejně tak musíme poznamenat, že mnoho žen po menopauze vede velice aktivní, zdravý život, a obvykle se jim daří naplnit svoji kariéru, protože jejich tělo teď využívá energii, kterou si předtím vyžadovalo udržování měsíčního cyklu.

Je dobré uvědomit si, že menstruace slouží budoucím generacím. Energie, jež nebyla použita k tomuto účelu, ale uchována díky ovariálnímu dýchání, se stane součástí životní energie těla, takže prodlouží mládí a dodá dostatek energie pro transformaci na vyšší formu energie. Transformovaná energie je tvořivá a léčivá energie, která může zvýšit potenciál životní síly ženy a nakonec posílit i její duchovní energii. Ustání menstruace je možné kdykoliv odstranit a obnovit normální průběh za několik měsíců po zanechání praxe.

Energie vaječníků rozvíjí vyšší vědomí
Energie vaječníků je energie, využívaná na rozvoj vyššího vědomí. Praktiky, které transformují sexuální energii na čchi, jsou základem duchovních cvičení, které transformují sexuální energii a čchi na šen, čirou duchovní energii. Proces očišťování vnitřních orgánů od negativních emocí, jenž jsme už popisovali, nazývají taoisté “vnitřní alchymie” [nej-tan], a tato vnitřní alchymie vrací orgánům jejich původní lásku, radost, mírnost, laskavost, úctu, čest, poctivost a spravedlivost. Když jsou orgány čisté a zdravé, a vy jste vyvinuli schopnost přenášet a transformovat sexuální energii v životní sílu, může začít duchovní růst. Na této úrovni je plodivá energie vaječníků užívána v tom, co taoisté nazývají “zrod sebe sama”, což znamená rozvíjení duchovního těla, z nějž dosáhnete osvícení.

Energie vaječníků – nejlepší kosmetika
Vaječníky se svojí energií nejvíce podílejí na sexuálním vyvrcholení. Podílí se na něm i mnoho dalších orgánů – játra, slezina, ledviny, srdce, plíce a mozek, stejně jako žlázy – epifýza, hypofýza, brzlík, štítná žláza a nadledvinky. Všechny tyto energie smíšené dohromady tvoří sexuální energii, vysoce nabitou sílu, která nás dovádí k okamžiku orgasmu. V tomto okamžiku musíme překonat náš zvyk rozkoše, při níž ztrácíme energii. Prováděním cvičení ovariálního kung–fu můžeme tuto energii změnit v energii vyšší kvality, když ji povedeme páteří nahoru do mozku. Protože povaha sexuální energie při vyvrcholení je jang (neboli aktivní), můžete oživit nervový systém, zvýšit výkon mozku a paměti, a zůstat zdravý a mladistvý. Tyto metody, jako velká tajemství, jež učili taoističtí mudrci císařovny a konkubíny, umožnily ženám na císařském dvoře udržet sexuální aktivitu, krásu a zdraví po dlouhou dobu. Mnohé taoistické ženy považují výsledky těchto cvičení za nejlepší kosmetiku ve svém životě.

Trvání sexuálního života ženy
Ve starých dějinách Číny se velmi málo psalo o sexuálních zkušenostech žen, i když existuje dokumentace Su–nu, lékařského a duchovního průvodce po Vnitřní knize Žlutého císaře [Chuang-ti nej-ťing], jež je téměř nekonečným přehledem vzrušujících reakcí žen na jejich výkonné milence. Četli jsme také, že mnišky v buddhistických klášterech se učily cvičením, které natrvalo odstranily jejich menstruační cyklus. (Tato cvičení se nazývala “Zabití rudého draka”). Takže verbální informace taoistických mudrců, které nyní máme o trvání sexuálního života taoistických žen se liší podle jednotlivých tradicí, škol a mistrů. Někteří taoističtí mistři radí ženám, aby přestaly se sexem po čtyřicítce, kvůli předpokládanému opotřebení těla po porodech. Metoda ovariálního kung–fu, kterou teď učí léčivé Tao umožňuje ženám pokračovat v sexuální aktivitě tak dlouho, jak chtějí, protože neztrácejí žádnou energii; ve skutečnosti se transformací jejich sexuální energie potřebná energie získává.

Bod G
Močovou trubici obklopuje pletenec cév. Protože tyto cévy nemají vlastní anatomický název, skupina žen nazvala tuto oblast uretrálním dutým tělesem. (Viz A New View of a Woman’s Body). Při pohlavním vzrušení se cévy roztahují a pod poševní stěnou můžeme nahmatat zduření. Toto zduření bylo nazváno “bod G”, podle Grafenberga, jednoho z prvních sexuologů. Může být nahmatán v horní části přední poševní stěny. (Říká se také, že bod G se nachází asi 1,25 cm hlouběji, než nejdelší prst ženy).

Bod G se těžko dosahuje při pohlavním styku v misionářské poloze, s výjimkou mužů, jejichž ztopořené penisy dosahují až k břichu. Pokud chce žena dráždit bod G příměji, bude nutno změnit polohu. Jedna možnost je poloha zezadu. Často pomáhají prsty. Pokud se žena dráždí sama, může dřepět anebo ležet s nohama nahoře, aby bod G lépe dosáhla. Její partner jej může dosáhnout snadněji, pokud žena leží na břiše. Pokud je při souloži žena nahoře, může toto dráždění velmi přesně řídit. (Obr. 2-4a a 2-4b).

Některé ženy mohou vychutnávat pocit ztopořeného údu, tlačícího jejich podbříšek těsně nad stydkou kostí, zatímco těsně objímají svého partnera. Bod G je drážděn z druhé strany. Když je bod G masírován, první pocit ženy často připomíná nutkání k močení. Sexuologové ubezpečují ženy, že pokud tlak pokračuje, přejde v pohlavní vzrušení.

Ženská ejakulace
Starý taoistický mistr objevil, že žena, která dosáhla vyšší stadium orgasmu má různé reakce, během nichž ejakulovala různé “tekutiny”. Zjistilo se, že existují tři typy tekutiny, které se objevují při orgasmu. Lubrikace při vzrušení je první z nich; tekutina vylučovaná při normálním orgasmu je druhou; a třetí tekutina ženské ejakulace, kterou mnoho žen nikdy neprožilo, vytéká z bodu G. Jsou ženy, které při orgasmu ejakulují bez ohledu na to, jestli stimulují bod G nebo ne. Tato ejakulace, která může být dost hojná, se projevuje tekutinou, která vypadá jako sperma. Rozhodně to není moč. Přesto mnoho žen, které zažily ejakulaci, vypovědělo, že byly vyděšené a v rozpacích, protože se domnívaly, že se pomočily. Poté se naučily tuto reakci zadržet. Teď, když je známa skutečnost ženské ejakulace, ženám, které mají tuto schopnost, se velmi uleví, uvolní se a budou prožívat zvýšenou rozkoš. Žádný výzkum doposud neobjevil, kde tato tekutina vzniká nebo se shromažďuje.

leciva laska 2

Z anglického originálu Healing Love Through the Tao. Cultivating Female Sexual Energy (vyd. Healing Tao Books, Huntington, 1986) přeložil PhDr. Antonín Konečný. Ilustrace Juan

 

zdroj: https://zdravi4u.cz/

 

slast timi

 

Copyright © 2024 SLAST RELAX, TANTRICKÁ MASÁŽ NÁCHOD

 

Webovky pro Vás